החלפת מערכות ליבה בפיתוח עצמי - למה ואיך?

מפגש אתגרי החלפת מערכות הליבה, שני, 19 במרץ 2018, 09:45

הרצאות נוספות באירוע אתגרי החלפת מערכות הליבה

Open Accessibilty Menu