אתגרים מרכזיים בהחלפת מערכת ליבה

מפגש אתגרי החלפת מערכות הליבה, שני, 19 במרץ 2018, 09:15

גדי דודיאן, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף מחשוב וטכנולוגיה, בנק יהב

           

גדי דודיאן

גדי דודיאן

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף מחשוב וטכנולוגיה, בנק יהב

הרצאות נוספות באירוע אתגרי החלפת מערכות הליבה

Open Accessibilty Menu