ליאורה בן אפרים

ליאורה בן אפרים

מנמ"רית בנק איגוד

הרצאות מפי ליאורה בן אפרים:

דוברים נוספים באירוע אתגרי החלפת מערכות הליבה

Open Accessibilty Menu